АБІТУРІЄНТУ

Спеціальність 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітня програма «Англійська мова і література» поєднує вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови), зарубіжної літератури, філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою, що забезпечує можливість викладання у закладах загальної середньої освіти. Програма ґрунтується на сучасних дослідженнях у сфері педагогіки, психології, методики викладання, філології, зарубіжної літератури, перекладу.

Студенти мають можливість брати участь в університетських та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах, олімпіадах, отримувати гранти для навчання за кордоном за програмами “Work and Travel” та “DAAD”, удосконалювати мову, спілкуючись із представниками Корпусу Миру.

При вступі на денну форму навчання вступники проходять конкурсний відбір за балами сертифікатів з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МАТЕМАТИКИ або ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, або БІОЛОГІЇ, або ГЕОГРАФІЇ, або ФІЗИКИ, або ХІМІЇ.

Ми в соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.pim/

Іnstagram: https://https://www.instagram.com/kafedra.pim/

ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ:

- освітнього рівня “БАКАЛАВР” (4 роки навчання): кваліфікація – бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька)), вчитель іноземної мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури.

- освітнього рівня “МАГІСТР” (на базі освітнього рівня “Бакалавр”; 1,5 роки навчання): кваліфікація – магістр середньої освіти (Англійська мова і література), викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови.

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

• Громадянське суспільство

• Сучасна українська мова

• Педагогіка

• Психологія

• Основи наукових досліджень

• Інформаційні технології в освіті

• Історія зарубіжної літератури

• Теорія і практика перекладу

• Фізичне виховання

ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

• Практична фонетика англійської мови

• Практична граматика англійської мови

• Практичний курс англійської мови

• Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)

• Вступ до спеціальності

• Методика викладання іноземної мови

• Курсова робота з методики викладання іноземної мови

• Методика викладання зарубіжної літератури

• Психолого-педагогічна (діагностична) практика у закладах середньої освіти

• Навчально-виховна практика у закладах середньої освіти

• Педагогічна практика у закладах середньої освіти

Оновлення змісту методології навчання, наукової та виховної роботи в ХНУ передбачає переорієнтацію цих видів робіт з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану та особистісно-орієнтовану форму та сприяє

реалізації відповідних новітніх підходів до організації навчально-виховного процесу. Викладачами кафедри постійно здійснюється ґрунтовний аналіз концепцій викладання ІМ у галузі методики викладання іноземних мов, вивчаються потреби регіону у вчителях англійської мови, розробляються методичні рекомендації до навчальних дисциплін, навчальні посібники та підручники.

На базі кафедри проводиться методична робота з вчителями шкіл, які входять до науково-навчального комплексу університету. Досвід викладачів кафедри сприяє підвищенню рівня викладання іноземних мов у школах міста та області. Йде творчий пошук нових шляхів підвищення рівня методичного викладання іноземних мов, подальшого поглиблення та професійного спрямування цього процесу, підвищення рівня мотивації студентів до володіння іноземними мовами. Проводиться ґрунтовна робота щодо створення сучасних методичних матеріалів, які дозволяють успішно вирішувати ці завдання. З метою підвищення професійного рівня викладачів на кафедрі постійно діють семінари з методики викладання іноземної мови та лінгвістики.