СПIВПРАЦЯ

Роботодавці

Круглий стіл із роботодавцями з питань удосконалення практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови

21 грудня 2020 року на кафедрі іншомовної освіти та міжкультурної комунікації в режимі відеозв’язку відбулось засідання круглого столу на тему: «Шляхи удосконалення практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови».

У заході взяли участь роботодавці м. Хмельницького, зокрема: директор навчально-виховного об’єднання № 5 імені Сергія Єфремова Яківчук А. А., директор гімназії № 2 Байдич В. Г., директор Мовної студії «А+» Зачинська Н. В., заступниця директора з навчально-виховної роботи СЗОШ № 19 І-ІІІ ступенів імені академіка М. Павловського Ткачук Л. П., директор ліцею №15 імені Олександра Співачука Кіящук А. Й.; керівник методичного об’єднання вчителів іноземної мови Технологічного багатопрофільного ліцею з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура Дехтяренко Л. І. та ін. Учасниками круглого столу від випускової кафедри були: зав. кафедри д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М., гарант освітньої програми «Англійська мова і література» канд. пед. наук, доц. Орловська О. В., члени проектної групи канд. пед. наук, доц. Мартинюк О. В., канд. пед. наук, доц. Король С. В., а також декан факультету міжнародних відносин д-р пед. наук, проф. Третько В.В.

В рамках круглого столу обговорювалися питання удосконалення змісту освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» для спеціальності 014 Середня освіта. (Мова і література (англійська)), а також підвищення якості практичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови.

Представники закладів середньої освіти висловили думку щодо посилення зв’язку між теоретичною та практичною підготовкою майбутніх учителів іноземної мови. Основними рекомендаціями роботодавців визначено: орієнтир на стандарти світових практик; забезпечення неперервності і системності практичної підготовки; спрямування молодих фахівців на подальший професійний розвиток у викладацькій діяльності; сертифікація на підтвердження рівня володіння іноземною мовою. Учасники круглого столу погодилися щодо необхідності урізноманітнення напрямів співпраці (залучення роботодавців до проведення круглих столів, майстер-класів, вебінарів, бінарних занять, захистів практик, засідань кафедри), забезпечення тісного взаємозв’язку між закладами вищої та середньої освіти на засадах партнерства. З урахуванням професійних інтересів роботодавців, викладачів і студентів запропоновано розробити стратегію взаємодії стейкхолдерів та випускової кафедри з метою підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови.