СПIВПРАЦЯ

АНКЕТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Ваша думка важлива для нас!

ОП Середня освiта. Англiйська мова i лiтература (магiстр)

ОП Англiйська мова i лiтература (бакалавр)

ОП Фiлологiя. Прикладна лiнгвiстика (бакалавр)