НАВЧАННЯ

Магістратура

 

Англійська мова і література

Освітні програми. Магiстр СОА

Навчальні плани. Магістр СОА

Силабуси обов’язкових дисциплін

Робочі програми обов’язкових дисциплін

Силабуси вибіркових дисциплін

Робочі програми вибіркових дисциплін

Підсумкова атестація