НАВЧАННЯ

Бакалаврат

Середня освіта. Англійська мова і література
Філологія. Прикладна лінгвістика

Середня освіта. Англійська мова і література
2020-2021 навчальний рік

Освітні програми. Бакалавр СОА

Навчальні плани. Бакалавр СОА

Силабуси обов'язкових дисциплін за ОП "Англійська мова і література" 2020

Силабуси обов'язкових дисциплін за ОП "Англійська мова і література" 2019

Робочі програми обов'язкових дисциплін за ОП "Англійська мова і література" 2017

Силабуси вибіркових дисциплін

Підсумкова атестація

Філологія. Прикладна лінгвістика

Освітні програми. Бакалавр

Навчальні плани. Бакалавр

Описи дисциплін