НАВЧАННЯ

Бакалаврат

Середня освіта. Англійська мова і література
Філологія. Прикладна лінгвістика

Середня освіта. Англійська мова і література
 

Освітні програми. Бакалавр СОА

Навчальні плани. Бакалавр СОА

Силабуси обов'язкових дисциплін за ОП "Англійська мова і література"

Силабуси вибіркових дисциплін

Підсумкова атестація

Філологія. Прикладна лінгвістика

Освітні програми. Бакалавр

Навчальні плани. Бакалавр

Описи дисциплін