НАУКА

Науковi напрями кафедри

Вивчаючи та узагальнюючи досвід викладання іноземних мов у вітчизняній та зарубіжній школі, колектив кафедри досліджує актуальні проблеми використання новітніх технологій навчання іноземної мови. У ході наукового пошуку ми аналізуємо методи, що мають суттєвий вплив на сучасну методику навчання іноземних мов. Осмислення і правильна оцінка позитивного та негативного досвіду різноманітних шкіл, течій, напрямів у методиці викладання дозволяє зробити правильний висновок щодо ефективної організації навчання іноземних мов та приймати оптимальні рішення у конкретних умовах навчання.

Кафедра працює над такою загальною темою науково-дослідної роботи: „Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців мовних спеціальностей до міжкультурної комунікації”.

У межах зазначеної теми наукові дослідження викладачів кафедри здійснюється за трьома напрямами:

Дослідження проблем порівняльної професійної освіти:
д-р пед. наук, проф. Бідюк Н.М.,
канд. пед. наук, доц. Садовець О.В.,
канд. пед. наук, ст. викл. Лапшина О.О.,
канд. пед. наук, доц. Орловська О.В.,
ст. викл. Левицька Н.В.

Дослідження новітніх методів та технологій навчання іноземної мови:
канд. пед. наук, доц. Зембицька М.В.,
канд. пед. наук, доц. Мартинюк О.В.,
канд. пед. наук, доц. Рогульська О.О.,
канд. пед. наук, доц. Тарасова О.В,
канд. філол. наук, доц. Дорофєєва О.М.,
канд. пед. наук, доц. Король С.В.,
канд. пед. наук, доц. Лисак Г.О.,
канд. пед. наук, доц. Романова Ю.Я.,
ст. викл. Рахімова О.К.

Аналіз лінгвопсихологічних основ навчання іноземних мов:
канд. психол. наук, доц. Коваль І.В.

Протягом останніх п’яти років викладачами кафедри опубліковано науково-методичні праці загальним обсягом понад 200 друкованих аркушів. Науково-дослідна робота викладачів відображена у понад 300-ти наукових публікаціях з питань психологічних основ навчання, методики викладання іноземних мов та філології.

Щорічно на кафедрі проводяться наукові конференції, семінари з питань методики та лінгвістики, порівняльної педагогіки. Викладачі також беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях.