НАУКА

Конференції та семінари

Щорічно кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації бере участь у організації науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ХНУ та організовує засідання секції "Сучасні лінгвістичні дослідження та методичні основи викладання іноземних мов". Щовесни сумісно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (м. Київ), Хмельницьким національним університетом, Центром порівняльної професійної педагогіки у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО НАПН України "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" викладачі кафедри беруть участь у організації науково-методичного семінару "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів".

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у XІ Міжнародному науково-методологічному Інтернет-семінарі «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», що відбудеться 19 травня 2022 р. на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету.
Отримати більш детальну інформацію щодо організації семінару та вимог до оформлення тез доповідей можна за посиланням

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ

Науково-методологічний семінар "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів"

Семінари та конференції кафедри

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2020

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2019

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2018

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2017

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2016

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ "РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"

Задля залучення вітчизняних і зарубіжних дослідників до обговорення методології порівняльних досліджень, умов їх ефективності й результативності, з одного боку, та пошуку шляхів науково-методичного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих, з іншого, - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет уже дев’ятий рік поспіль проводять Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. Семінар традиційно приурочують до Всеукраїнського дня науки.

У 2020 р. на виконання загальнонаціональних обмежувальних заходів, зумовлених епідеміологічною ситуацією, формою проведення обрано інтернет-семінар. Це передбачало дистанційну участь наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Семінар відбувся 14 травня 2020 р. Відповідно до програми конференції, було обговорено стан розробки таких наукових проблем:

- становлення порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні й зарубіжжі;

- глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих;

- професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя:порівняльний аналіз;

- забезпечення якості професійної підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах;

- упровадження інноваційних педагогічних технологій іншомовної підготовки фахівців в освітній процес.

За результатами роботи семінару видано елекронний варіант тез доповідей.

VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

III Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

I Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Міжнародна науково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” (7-8 листопада 2019 року)

Проргама конференції:

Всеукраїнська наукова конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (Вінницький державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського)

Конференція відбулася у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедри практики англійської мови та кафедри теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов’янської філології

Х Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів" (13 травня, 2021)

Проргама семінару:

 

Тези семінару: