НАУКА

Конференції та семінари

Щорічно кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації бере участь у організації науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ХНУ та організовує засідання секції "Сучасні лінгвістичні дослідження та методичні основи викладання іноземних мов". Щовесни сумісно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (м. Київ), Хмельницьким національним університетом, Центром порівняльної професійної педагогіки у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО НАПН України "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" викладачі кафедри беруть участь у організації науково-методичного семінару "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів".

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ

Науково-методологічний семінар "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів"

Семінари та конференції кафедри

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2020

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2019

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2018

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2017

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ХНУ'2016

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНОМУ СЕМІНАРІ "РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"

Задля залучення вітчизняних і зарубіжних дослідників до обговорення методології порівняльних досліджень, умов їх ефективності й результативності, з одного боку, та пошуку шляхів науково-методичного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих, з іншого, - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет уже дев’ятий рік поспіль проводять Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України. Семінар традиційно приурочують до Всеукраїнського дня науки.

У 2020 р. на виконання загальнонаціональних обмежувальних заходів, зумовлених епідеміологічною ситуацією, формою проведення обрано інтернет-семінар. Це передбачало дистанційну участь наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Семінар відбувся 14 травня 2020 р. Відповідно до програми конференції, було обговорено стан розробки таких наукових проблем:

- становлення порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні й зарубіжжі;

- глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих;

- професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя:порівняльний аналіз;

- забезпечення якості професійної підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах;

- упровадження інноваційних педагогічних технологій іншомовної підготовки фахівців в освітній процес.

За результатами роботи семінару видано елекронний варіант тез доповідей.

VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

III Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

I Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

СЕМІНАРИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ ПРАКТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Міжнародна науково-практична конференція “Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи” (7-8 листопада 2019 року)

Проргама конференції:

Всеукраїнська наукова конференції «Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі» (Вінницький державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського)

Конференція відбулася у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедри практики англійської мови та кафедри теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов’янської філології

Х Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів" (13 травня, 2021)

Проргама семінару:

 

Тези семінару: