НАУКА

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»

Гурток розпочав свою діяльність з вересня 2020 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Коваль І. В.
Староста гуртка: студентка групи СОА-18 Машталер В. О.

Студенти кафедри спеціальності  014 – Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) та додаткової предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), а також 035. Філологія (Прикладна лінгвістика) проявляють наукову активність вже з першого року навчання. Таким чином, виникла потреба у створенні наукового гуртка (протокол № 1 від 31 серпня 2020 року).

Науковий гурток створено відповідно до положення ХНУ «Про науково-дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету» (https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/181.pdf).

Цілі діяльності студентського наукового гуртка:

1. Залучення студентів до наукової діяльності.

2. Поглиблення теоретичних та практичних знань з англійської та німецької мов, зарубіжної літератури, методики викладання іноземної мови.

3. Підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях та семінарах.

4. Розвиток у студентів навичок і вмінь критичного та креативного мислення, академічного письма та грамотності.

5. Формування і вдосконалення вмінь публічного виступу.

6. Консультування студентів щодо питань, пов’язаних із написанням наукових робіт.

7. Популяризація науково-дослідницької діяльності серед студентів.

8. Сприяння підвищенню рівня наукової підготовки, формування інтересу до наукової творчості, розвиток науково-дослідницького мислення, наукової самостійності.

9. Реалізація принципу наступності освіти ? ознайомлення і підготовка студентів до можливого продовження навчання за магістерською програмою.

10. Залучення студентів до реалізації НДР кафедри.

11. Розширення країнознавчої та культурної компетентностей студентів.

Секції наукового гуртка:

1. Мовознавство (керівник секції – доц. Дорофєєва О. М.). Члени гуртка: Довганюк А. (СОА-19), Панчоха І. (СОА-19), Приймачук Ю. (СОА-19), Чуркіна Л. (ФПЛ-19) (станом на вересень 2020 року).

2. Методика викладання іноземної мови (керівник секції – доц. Садовець О. В.). Члени гуртка: Машталер В. (СОА-18), Верещинський А. (СОА-18), Сукманюк І. (СОА-17), Оракбаєва В. (СОА-17), Павлюк С. (СОАм-20), Філіпова І. (СОАм-20), Ліщук К. (СОАм-20), Кравець Х. (СОАм-20), Волков П. (СОАм-20) (станом на вересень 2020 року).

3. Країнознавство англомовних та німецькомовних країн (керівник секції – доц. Лапшина О.О.). Члени гуртка: Асоян А. (СОА-19), Ровінська Д. (СОА-17), Бондар А. (ФПЛ-19), Суслик І., (ФПЛ-19) (станом на вересень 2020 року).

4. Зарубіжна література (керівник секції – доц. Рогульська О. В.). Члени гуртка: Білик Ю. (СОА-18), Бойчунь К. (СОА-18), Харитонова А. (СОА-19), Павлюк О. (ФПЛ-19) (станом на вересень 2020 року).

Основні форми наукової роботи студентів гуртка:

1) підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань;

2) виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах та конференціях;

3) виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики.

План роботи гуртка на 2020-2021 навчальні роки

Протоколи засідань