НАУКА

Науковi напрями кафедри

Науковi напрями кафедри
Вивчаючи та узагальнюючи досвід викладання іноземних мов у вітчизняній та зарубіжній школі, колектив кафедри досліджує актуальні проблеми використання новітніх технологій навчання іноземної мови. У ході наукового пошуку ми аналізуємо методи, що мають суттєвий вплив на сучасну методику навчання іноземних мов. Осмислення і правильна оцінка позитивного та негативного досвіду різноманітних шкіл, течій, напрямів у методиці викладання дозволяє зробити правильний висновок щодо ефективної організації навчання іноземних мов та приймати оптимальні рішення у конкретних умовах навчання.

Конференції та семінари

Конференції та семінари
Щорічно кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації бере участь у організації науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ХНУ та організовує засідання секції "Сучасні лінгвістичні дослідження та методичні основи викладання іноземних мов". Щовесни сумісно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (м. Київ), Хмельницьким національним університетом, Центром порівняльної професійної педагогіки у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО НАПН України "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" викладачі кафедри беруть участь у організації науково-методичного семінару "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів".

Студентська наукова робота

Студентська наукова робота
Наукова робота студентів - невід'ємна складова роботи кафедри. Під керівництвом викладачів студенти спеціальностей "Середня освіта. Англійська мова і література" та "Філологія. Прикладна лінгвістика" беруть участь у всукраїнських та міжнародних науових конференціях, публікують статті у наукових журналах.

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»
Гурток розпочав свою діяльність з вересня 2020 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Коваль І. В.
Староста гуртка: студентка групи СОА-18 Машталер В. О.

Наукова школа «Міжнародна освіта»

Наукова школа «Міжнародна освіта»
Наукова школа створена у 2015 році,
налічує 1 доктора наук та 6 кандидатів наук.

Наукова школа «Розвиток професійно-педагогічної культури сучасного фахівця»

Наукова школа «Розвиток професійно-педагогічної культури сучасного фахівця»
Наукова школа створена у 2012 році,
налічує 1 доктора наук та 7 кандидатів наук (в тому числі PhD)

Наукова школа «Порівняльна професійна педагогіка»

Наукова школа «Порівняльна професійна педагогіка»
Наукова школа створена у 2011 році,
налічує 8 докторів наук та 21 кандидат наук (у тому числі доктори філософії)

Науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»

Науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (двічі на рік). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" включено до Переліку наукових фахових видань України. Присвоєно категорію "Б".