НАУКА

Науковi напрями кафедри

Науковi напрями кафедри
Науково-педагогічні працівники кафедри проводять дослідницьку роботу в галузі міжкультурної комунікації, порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. Основні зусилля колективу кафедри зосереджені на впровадженні інноваційних технологій навчання іноземним мовам, дистанційних форм навчання та дослідження їх ефективності. Результати наукових доробок презентуються на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а також публікуються у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях, а також у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз.

Конференції та семінари

Конференції та семінари
Щорічно кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації бере участь у організації науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ХНУ та організовує засідання секції "Сучасні лінгвістичні дослідження та методичні основи викладання іноземних мов". Щовесни сумісно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (м. Київ), Хмельницьким національним університетом, Центром порівняльної професійної педагогіки у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО НАПН України "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" викладачі кафедри беруть участь у організації науково-методичного семінару "Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів".

Студентська наукова робота

Студентська наукова робота
Наукова робота студентів – невід'ємна складова роботи кафедри. Під керівництвом викладачів студенти спеціальностей "Середня освіта. Англійська мова і література" та "Філологія. Прикладна лінгвістика" беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують статті у наукових журналах.

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»

Студентський науковий гурток «Крос-культурні діалоги»
Гурток розпочав свою діяльність з вересня 2020 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Коваль І. В.
Староста гуртка: студентка групи СОА-19 Харитонова Анна

Наукова школа «Міжнародна освіта»

Наукова школа «Міжнародна освіта»
Наукова школа створена у 2015 році,
налічує 1 доктора наук та 6 кандидатів наук.

Наукова школа «Розвиток професійно-педагогічної культури сучасного фахівця»

Наукова школа «Розвиток професійно-педагогічної культури сучасного фахівця»
Наукова школа створена у 2012 році,
налічує 1 доктора наук та 7 кандидатів наук (в тому числі PhD)

Наукова школа «Порівняльна професійна педагогіка»

Наукова школа «Порівняльна професійна педагогіка»
Наукова школа створена у 2011 році,
налічує 8 докторів наук та 21 кандидат наук (у тому числі доктори філософії)

Науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»

Науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (двічі на рік). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 науковий журнал "Порівняльна професійна педагогіка" включено до Переліку наукових фахових видань України категорії "Б".