ВИКЛАДАЧІ

Садовець Олеся Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент. Випускниця ХНУ 2004 року.

e-mail: lesyasadovets@gmail.com

Профілі:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8603-8952

Google Scholar ID: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mXlWLbYAAAAJ

Освіта: Хмельницький державний університет (2004 р.), перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

З 2004 року – викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2011 р. – захист кандидатської дисертації

Дисципліни:

«Практичний курс англійської мови», «Комунікативна лінгвістика», «Основи лінгвістичного аналізу тексту», «Література Великої Британії та США», «Основи теорії мовної комунікації», «Методика викладання зарубіжної літератури», «Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі»

Професійні та наукові інтереси: новітні методики викладання англійської мови, професійний розвиток вчителів англійської мови як іноземної, педагогіка професійної освіти.

Стажування:

1. Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри практики іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (наказ від 13.02.2018 №3-с).

2. Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину» (01.12.2020р.-28.05.2021р.) відповідно до наказу від 30.11.2020р. № 286-КП

Науково-громадська діяльність:

Відповідальний секретар наукового фахового журналу "Порівняльна професійна педагогіка" (24 міжнародні наукометричні бази)

Науково-методичний доробок: понад 80 науково-методичних праць українською та англійською мовами (навчально-методичний посібник, методичні розробки, освітні та робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті у міжнародних та всеукраїнських фахових виданнях, матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у фахових наукових виданнях України:

1. Sadovets O. Cambridge English teaching framework as a means for consistent language teachers’ professional development / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 10 (2-3) – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 64-72.

2. Integration of English for specific purposes into applied linguistics curriculum: overview of leading universities’ experience and a new approach suggestion / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 10 (1) – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 20-31.

3. Sadovets O. Cambridge English teaching framework as a means for consistent language teachers’ professional development / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 2/2020. – Хмельницький : ХНУ, 2020.

4. Sadovets O. Academic English as a component of curriculum for ESL students (foreign languages specialties) / O.Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 1/2019. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 33–43.

5. Садовець О. В. Особливості лексичного наповнення текстів сучасної англомовної преси / О. В. Садовець // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми філології і перекладознавства». – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Випуск 16. – С. 175–180.

6. Sadovets O. The relevance of applied linguistics in relation to language and communication studies: a worldwide overview / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 3/2019. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 45-53.

7. Садовець О. В. Дисфемізми та евфемізми як лексичні засоби англомовних періодичних видань / О. В. Садовець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - Вип.14. - Хмельницький : ХНУ, 2018. – С. 182 – 189.

8. Sadovets O., Bidyuk N. Standards of foreign language teachers’ professional training: prospects of elaboration and foreign experience / O.Sadovets, N.Bidyuk // Порівняльна професійна педагогіка. - № 8(3)/2018. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - С.7-19.

9. Садовець О. В. Сучасні тенденції неперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов (на основі дослідження Британської Ради) / О. В.Садовець // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - № 7 (4). - С.152-160.

10. Formation of foreign communicative competence of adult immigrants in the USA Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – 4(1) 2014. - Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.38 – 44.

11. Садовець О. В. Форми професійного розвитку вчителів в освітніх асоціаціях США / О. В. Садовець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – №1. – С. 202–206.

Навчальні посібники:

Upgrade your English : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, М. В. Зембицька, О. В. Магдюк, Ю. Я. Мазур, О. В. Садовець. Хмельницький : ХНУ, 2019. – 356 с.

Навчально-методичні видання:

1. Садовець О. В., Лисак Г. О. Communication and Linguistics: Методичні вказівки для курсу «Комунікативна лінгвістика» для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр» / О.В.Садовець, Г.О.Лисак. - ХНУ, 2020. - 67 с.

2. Садовець О.В. Basics of Linguistic Analysis of Texts: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи лінгвістичного аналізу тексту» для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр» / О. В. Садовець. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 60 с.

3. Садовець О. В. Literature of Great Britain and the USA: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Література Англії та США» для студентів спеціальності «Середня освіта. Англійська мова і література» ОР «Магістр». – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 125 с.