ВИКЛАДАЧІ

Садовець Олеся Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент. Випускниця ХНУ 2004 року.

e-mail: lesyasadovets@gmail.com, sadovetso@khmnu.edu.ua

Профілі:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8603-8952

Google Scholar ID: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mXlWLbYAAAAJ

Освіта: Хмельницький державний університет (2004 р.), перекладач, вчитель англійської мови

Науково-педагогічна діяльність:

З 2004 року – викладач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

2011 р. – захист кандидатської дисертації

Дисципліни:

«Практичний курс англійської мови», «Основи комунікативної лінгвістики», «Література у крос-культурному просторі», «Основи теорії мовної комунікації», «Методика викладання зарубіжної літератури», «Основи лінгвістичного аналізу тексту»

Професійні та наукові інтереси: новітні методики викладання англійської мови, професійний розвиток вчителів англійської мови як іноземної, педагогіка професійної освіти.

Стажування:

1. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (наказ від 13.02.2018 №3-С). Посвідчення №381/9-с.

2. Проходження курсів General Academic English на платформі Coursera (сертифікат від 27.05.2020).

3. Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації без відриву від виробництва за програмою «Педагогічна майстерність» (наказ від 23.06.2020 №144-КП)

4. Хмельницький національний університет. Програма підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника» (10 січня – 31 січня 2022 р.) Сертифікат ХМ02071234 / 22-142 (6 кредитів)

5. Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Підвищення кваліфікації (стажування) з 16 травня по 16 червня 2022 р. Наказ №128-ОД/2022 від 10.05.2022. Довідка про стажування №31/2562-22 від 29.06.2022 р.

Науково-громадська діяльність:

Відповідальний секретар наукового фахового журналу "Порівняльна професійна педагогіка" (категорія Б)

Науково-методичний доробок: понад 80 науково-методичних праць українською та англійською мовами (навчально-методичний посібник, методичні розробки, освітні та робочі програми, інструктивно-методичні матеріали, статті у міжнародних та всеукраїнських фахових виданнях, матеріали наукових конференцій).

Основні наукові публікації:

Cтатті у фахових наукових виданнях України:

1. Sadovets, O., Martynyuk, O., Orlovska, O., Lysak, H., Korol, S., & Zembytska, M. Gamification in the Informal Learning Space of Higher Education (in the Context of the Digital Transformation of Education) // Postmodern Openings. - 13(1). - 2022. - Р. 349-369. https://doi.org/10.18662/po/13.1/400 (WoS)

2. Sadovets O. Peculiarities of applied linguistics training at the universities of the USA / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 12 (1) – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 70-77.

3. Sadovets O. Fundamental approaches to teaching English literature to ESL students: overview of the world experience 80-91/ O.Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 10 (4) – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 80-91.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10144

4. Sadovets O. Teacher career development in European countries and its consistency with teacher competence framework / O.Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 11 (1) – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 63-71.http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10655

5. Садовець О. В. Комунікативні стратегії подолання труднощів висловлювання англійською мовою як іноземною / О.В.Садовець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - Випуск 22. - ХНУ, 2021 - С.121-126.

6. Sadovets O., Lysak H. Integration of English for specific purposes into applied linguistics curriculum: overview of leading universities’ experience and a new approach suggestion / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 10 (1) – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 20-31. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9022

7. Sadovets O. Cambridge English teaching framework as a means for consistent language teachers’ professional development / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 2/2020. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С. 64-72. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9170

8. Sadovets O., Orlovska O. Textuality standards as a basis for linguistic analysis of English language texts / O.Sadovets, O.Orlovska // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - Випуск 19. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - С.43-47. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9752

9. Sadovets O. Academic English as a component of curriculum for ESL students (foreign languages specialties) / O.Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 1/2019. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 33–43.

10. Садовець О. В. Особливості лексичного наповнення текстів сучасної англомовної преси / О. В. Садовець // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми філології і перекладознавства». – Хмельницький : ХНУ, 2019. – Випуск 16. – С. 175–180.

11. Sadovets O. The relevance of applied linguistics in relation to language and communication studies: a worldwide overview / O. Sadovets // Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». – Випуск 3/2019. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 45-53. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7871

12. Садовець О. В. Дисфемізми та евфемізми як лексичні засоби англомовних періодичних видань / О. В. Садовець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - Вип.14. - Хмельницький : ХНУ, 2018.

13. Sadovets O., Bidyuk N. Standards of foreign language teachers’ professional training: prospects of elaboration and foreign experience / O.Sadovets, N.Bidyuk // Порівняльна професійна педагогіка. - № 8(3)/2018. - Хмельницький : ХНУ, 2018. - С.7-19.

Навчальні посібники:

Upgrade your English : навч. посібник / уклад. Н. М. Бідюк, М. В. Зембицька, О. В. Магдюк, Ю. Я. Мазур, О. В. Садовець. Хмельницький : ХНУ, 2019. – 356 с.

Навчально-методичні видання:

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Література Англії та США» для студентів спеціальності «Середня освіта. Англійська мова і література» ОР «Магістр» – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 125 с.

2. Садовець О.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи лінгвістичного аналізу тексту» для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр» / О. В. Садовець. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 60 с.

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комунікативна лінгвістика» для студентів спеціальності «Філологія. Прикладна лінгвістика» ОР «Бакалавр» / О. В. Садовець, Г. О. Лисак. - ХНУ, 2020. - 67 с.

4. Методичні вказівки для написання курсових робіт з курсу «Практична граматика англійської мови» для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))» / Г.О. Лисак, О.В. Садовець. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 44 с.

5. Fundamentals of Communication Theory. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи теорії мовної комунікації» для здобувачів вищої освіти мовних спеціальностей університету (освітній рівень – бакалавр) / О.В.Садовець. – Хмельницький : ХНУ, 2022.