ГОЛОВНА

НАШІ КОНТАКТИ

Деканат факультету міжнародних відносин

Вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016
Хмельницький національний університет
навчальний корпус №3, кабінет 320
Телефони: (0382) 77-35-04, внутрішній 11-11
е-mail: fmv.khnu@gmail.com

Декан факультету міжнародних відносин
– доктор педагогічних наук, професор Третько Віталій Віталійович
е-mail: tretko@hotmail.com

Завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання
– доктор педагогічних наук, професор Бідюк Наталя Михайлівна
е-mail: biduknm@ukr.net

Гарант освітньої програми «Англійська мова і література»
- кандидат педагогічних наук, доцент Орловська Ольга Володимирівна
е-mail: orlovsky5@ukr.net

Гарант освітньої програми «Прикладна лінгвістика»
- кандидат філологічних наук, доцент Дорофєєва Олена Миколаївна
е-mail: elenadorofeyeva72@gmail.com

Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації
Навчальний корпус №4, каб. 419
е-mail: iomk.kaf@gmail.com