ГОЛОВНА

Загальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру
Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації заснована у 2001 році (наказ № 200 від 09 листопада 2001 року «Про організацію кафедри практики іноземної мови та методики викладання»). Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Бідюк Наталя Михайлівна. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 16 висококваліфікованих викладачів, серед яких: 2 доктора педагогічних наук, 10 кандидатів (педагогічних, психологічних, філологічних) наук.

Центр порівняльної професійної педагогіки

Центр порівняльної професійної педагогіки
Центр порівняльної професійної педагогіки створено в 2011 році спільно з Відділом порівняльної професійної педагогіки (з 2016 р. - Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих) Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Центр порівняльної професійної педагогіки (далі – Центр) – науково-методичне об'єднання вчених, дослідників, педагогів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, які володіють іноземними мовами, здійснюють наукові пошуки в галузі педагогічної компаративістики, популяризують дисципліну «Порівняльна професійна педагогіка», обґрунтовують шляхи реалізації інноваційних і прогресивних ідей зарубіжного досвіду в освітньому просторі України.

Лабораторія комп’ютерної лінгводидактики

Лабораторія комп’ютерної лінгводидактики
Важливість розвитку ІТ компетентностей визнається всіма країнами світу, включаючи Україну. Так, в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» зазначено, що «розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики…», а однією з основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є «забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед шляхом створення системи освіти, зорієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості», що співпадає із стратегічними цілями розвитку систем освіти інших зарубіжних країн.

Методкабінет

Методкабінет
Методкабінет кафедри налічує понад 2500 томів навчальної літератури – підручників, словників, художньої літератури. Фонд укомплектовано найсучаснішими надходженнями видавництв Великобританії та США для індивідуальної роботи студентів. Аудіо та відеотеки постійно поповнюються новими надходженнями та включають матеріали як для роботи на практичних заняттях, так і для самостійної роботи студентів.Кабінет обладнаний відео-, аудіотехнікою, що дозволяє використовувати сучасні методи викладання спеціальних дисциплін, накопичувати фонд відеоматеріалів, пов’язаних із організацією виховних заходів, із методикою викладання мови та літератури в загальноосвітніх закладах.

НАШІ КОНТАКТИ

НАШІ КОНТАКТИ

Деканат факультету міжнародних відносин

Вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016
Хмельницький національний університет
навчальний корпус №3, кабінет 320
Телефони: (0382) 77-35-04, внутрішній 11-11
е-mail: fmv.khnu@gmail.com