НОВИНИ

АНКЕТУВАННЯ

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАНЬ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЯ ПРОТЯГОМ ОСІННЬОГО СЕМЕСТРУ, НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ПРОТОКОЛ № 7 ВІД 16 ЛЮТОГО 2023 РОКУ)

Протягом осіннього семестру були проведені такі анкетування:

Анкетування випускників ОП Середня освіта. Англійська мова і література другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості їх професійної підготовки у ХНУ.

Були обговорені побажання та зауваження випускників щодо:

- збільшення кількості годин на практику;

- залучення носіїв іноземних мов, іноземних викладачів чи гостьових лекторів до навчального процесу;

- запровадження на кафедрі спікінг клабу, де студенти зможуть збиратися і обговорювати англійською або ж німецькою будь-які цікаві їм теми в дружній атмосфері;

- використання автентичних підручників під час навчання;

- додання дисципліни «Практика перекладу» в обов'язкові дисципліни.

Анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальної дисципліни "Література у крос-культурному просторі" для ОП Середня освіта. Англійська мова і література другого (магістерського) рівня вищої освіти

Були обговорені побажання та зауваження здобувачів освіти щодо:

- збільшення кількості інтерактивних завдань та вправ

Анкетування для здобувачів вищої освіти ОП Середня освіта. Англійська мова і література другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо оцінювання якості проходження практики

Були обговорені побажання та зауваження здобувачів освіти щодо:

- збільшення періоду проходження практики та кількості уроків, які необхідно провести

Анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання вибіркової навчальної дисципліни «Англійська для спілкування у 21 ст.» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Побажань та зауважень немає

Анкетування щодо дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

Побажань та зауважень немає, з результатів анкетування очевидним є, що здобувачі вищої освіти усвідомлюють суть поняття академічної доброчесності та дотримуються її принципів.

Анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальної дисципліни "Основи лінгвістичного аналізу тексту" для ОП Філологія. Прикладна лінгвістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Були обговорені побажання та зауваження здобувачів освіти щодо:

- самостійного обрання студентами текстів для аналізу (наприклад, з соціальних мереж, виступів публічних осіб);

- більше інтерактивності та ігрових форм навчання за допомогою різних навчальних платформ, таких як Kahoot! або Socrative.

Анкетування щодо оцінювання якості викладання навчальної дисципліни "Педагогіка і психологія профільної і вищої школи" для ОП Середня освіта. Англійська мова і література другого (магістерського) рівня вищої освіти

Були обговорені побажання та зауваження здобувачів освіти щодо:

- збільшення кількості часу на обговорення проблемних питань;

- більш інноваційної/урізноманітненої подачі матеріалу та використання зарубіжної літератури для порівняння;

- використання інтерактивних завдань;

- збільшення кількості годин на вивчення дисципліни та збільшення методичного забезпечення.

Анкетування щодо оцінювання якості викладання навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови у профільній та вищій школі" для ОП Середня освіта. Англійська мова і література другого (магістерського) рівня вищої освіти

Були обговорені побажання та зауваження здобувачів освіти щодо:

- необхідності прикріплення презентацій з лекціїй в модульному середовищі;

- збільшення кількості творчих, інтерактивних завдань.

- вдосконалення методичного забезпечення

У РЕЗУЛЬТАТІ ОБГОВОРЕННЯ ВИСЛОВЛЕНИХ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИПУСКНИКАМИ ПОБАЖАНЬ І ЗАУВАЖЕНЬ НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ БУЛО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО:

- активізацію роботи кафедри з залучення носіїв іноземних мов, іноземних викладачів чи гостьових лекторів до навчального процесу;

- запровадження на кафедрі спікінг клабу англійською та німецькою мовами для обговорення студентами та викладачами цікавих та актуальних тем у дружній атмосфері;

- збільшення кількості інтерактивних, ігрових та творчих завдань на практичних заняттях з використанням онлайн-платформ, таких як Quizlet, Socrative, Kahoot тощо;

- необхідність удосконалення методичного забезпечення кафедри, зокрема поповнення його автентичними та авторськими підручниками й методичними матеріалами.