НОВИНИ

До дня Науки!

19 травня 2022 року на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, а також кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України проведено щорічний ХІ міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Модератори:

Наталя Бідюк – д.п.н., проф., завідувачка кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету;

Наталія Авшенюк – д.п.н., проф., завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З вітальним словом виступили:

Олег Синюк – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету;

Лариса Лук’янова – д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України, директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;

Людмила Армашу-Кантір – проректорка з наукової роботи та міжнародних відносин Кишинівського державного педагогічного університету імені Іона Кренга, Молдова.

Традиційно на семінарі обговорювали актуальні питання і глобальні соціально-педагогічні проблеми в площині міжнародного та українського освітнього простору:

✓ освіта для миру в міжнародному вимірі становлення громадянського суспільства;

✓ порівняльна професійна педагогіка та кроскультурні діалоги;

✓ глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих;

✓ стратегії міжкультурної комунікації в освіті;

✓ професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз;

✓ професійна підготовка педагогічного персоналу у зарубіжних країнах;

✓ сучасні тренди та практики у навчанні іноземних мов і культур та ін.

Ключові доповіді:

Наталія Авшенюк - «Освіта для миру – пріоритетний напрям діяльності міжнародних організацій» (д.п.н., проф., завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД, Україна)

Наталія Пазюра - «Іншомовна освіта для миру в країнах Східної Азії» (д.п.н., проф., завідувачка кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, Україна).

Олена Огієнко - «Моделі моніторингу якості педагогічної освіти у США» (д.п.н., проф., головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД, Україна).

Ірина Волошина - «Відповідь освітніх закладів США на війну в Україні, 2022» (магістр фольклористики, аспірантка Індіанського університету у м. Блумінгтон, США).

Людмила Дяченко - «Пріоритети професійної діяльності вчителів в умовах війни в Україні» (к.п.н., старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД, Україна).

Катерина Годлевська - «Особливості професійної підготовки вчителів старшої школи в Угорщині» (к.п.н., старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД, Україна).

Кирил Котун - «Про спецвипуск «Вісника кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (к.п.н., старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД, Україна).

Висловлюємо щиру вдячність Всім учасникам семінару, які, в умовах воєнних реалій, активно долучилися до наукової дискусії щодо розвитку української педагогічної науки, порівняльної професійної педагогіки, активізації міжнародної науково-освітньої співпраці.

Відеозапис семінару розміщено за покликанням: https://youtu.be/T57K3-Uxd6U

Директорка Центру порівняльної професійної педагогіки
Наталя БІДЮК