НОВИНИ

Гостьова лекція професора Маріуша Снядковскі (Люблінська політехніка, Польща) для аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки в межах вивчення дисципліни «Компаративістичні дослідження в освіті» проведено гостьову лекцію професором Маріушем Снядковскі (Люблінська політехніка, Польща) на тему «Формування цифрових компетентностей у майбутніх педагогів в Польщі».

Упродовж лекції розглянуто теоретичні і практичні аспекти поняття «ІТ- компетентність», «ІТ-освіта» у різних контекстах.

Акцентовано увагу на сучасних тенденціях розвитку ІТ-освіти, а також напрямах її реформування в контексті освітньої та цифрової політики уряду Польщі.

Наукова дискусія розгорнулася навколо таких питань: використання інформаційних технологій в освітньому процесі для різних вікових категорій учнів; формування цифрових компетентностей учнів та педагогів; розроблення стандарту цифрових компетентностей вчителів та ін.

Щиро дякуємо професору Маріушу Снядковскі за цікаву лекцію та можливість ознайомитися з польським досвідом запровадження цифрової освіти, розшити науковий світогляд, підвищити інтерес до компаративних педагогічних пошуків.

Інформацію підготувала Наталя Бідюк