НОВИНИ

Гостьова лекція професора Гладкової В. М. для аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

2 грудня 2021 року відбулася лекція Гладкової Валентини Миколаївни – доктора педагогічних наук, професора Київського університету імені Бориса Грінченка на тему «Карʼєра як акмеологічний механізм професійного саморозвитку сучасного фахівця».

Здобувачі ознайомилися з етапами професійного самовизначення, акмеологічними засадами професійного розвитку та самоствердження,

авторськими моделями професійного розвитку, основними механізмами забезпечення професійного саморозвитку, підвищення активності в реалізації особистісно-професійного потенціалу і досягненні особистісної та професійної зрілості. Професор акцентувала увагу на необхідності створення акмеологічних умов для професійного саморозвитку особистості, формування її професіоналізму, розширення сфер науково-педагогічного інтересу, розвитку мотивів і потреб в самореалізації та самоствердженні.

Активна дискусія розгорнулася навколо проблеми актуалізації мотивів досягнення професійних цілей у розвитку кар’єри. Узагальненням дискусії була спільна думка про необхідність удосконалення підготовки здобувачів, зокрема в контексті формування акмеологічної компетентності.

Висловлюємо вдячність проф. Гладковій В. М. за цікаву та пізнавально-інформативну лекцію.

Гарант ОНП Наталя БІДЮК