НОВИНИ

Онлайн захист педагогічної практики магістрів

25 листопада 2021 року відбувся онлайн-захист педагогічної практики магістрів 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта. Мова та література (англійська). Впродовж 4-х тижнів з 29 вересня по 26 жовтня 2021 р. здобувачі вищої освіти мали змогу застосувати на практиці здобуті теоретичні знання, а також реалізувати власні методичні задумки на заняттях англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури на базі кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації ХНУ.

Однією з актуальних проблем вищої педагогічної освіти є якісна підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців, які володіють системними знаннями й уміннями, використовуючи їх у нестандартних ситуаціях, здатних до творчої професійної діяльності. Формування педагога нового типу забезпечується крізь призму практичної підготовки.

Звіти про виконання програми педагогічної практики заслухала комісія у складі викладачів кафедри доц. О. В. Орловської, доц. С. В. Король та доц. О. В. Мартинюк.

До захисту долучилася Ірина Павлівна Задорожна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Магістри представили звіти про проходження педагогічної практики у формі презентації, де детально презентували виконану роботу відповідно до поставлених завдань практики. Студенти поділилися враженнями від проведення практичних занять, розповіли про використані ними інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології в умовах дистанційного навчання.

Педагогічна практика поглибила знання практикантів у спілкуванні із студентською аудиторією; вдосконалила методичні уміння викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи; стала основою формування морально-етичних якостей викладача ЗВО, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності.

Вітаємо наших магістрів з успішним захистом педагогічної практики!