НОВИНИ

Гостьова лекція-полілог «Сучасні тренди публікаційної діяльності дослідника»

26 жовтня 2021 року магістранти та аспіранти Хмельницького національного університету (спеціальності 014 «Середня освіта. Мова і література (англійська)», 011 «Освітні, педагогічні науки») відвідали гостьову лекцію-полілог на тему: Сучасні тренди публікаційної діяльності дослідника». Модератори лекції: Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, завідувачка відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Фаст Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Спікери ознайомили слухачів із:

- терміносполуками у контексті визначення сучасних трендів публікаційної діяльності дослідника;

- схарактеризували особливості підготовки наукової статті до фахового видання;

- розглянули вагомі аспекти формування культури роботи з науковим текстом;

- обґрунтували основні стратегії академічного письма (лінгвокультурологічний підхід);

- акцентували увагу на основних правилах наукового цитування;

- візуалізували конструктивний діалог викладачів-дослідників, що ретранслюють цінності академічної доброчесності в сучасному науково-освітньому просторі;

- наголосили на ролі інституту наукового наставництва в утвердженні принципів академічної доброчесності (стилі наукового керівництва; рангування вагомості критеріїв вибору аспірантами наукового керівника);

- висвітлили особливості підготовки докторів філософії у зарубіжному науковому дискурсі тощо.

Слухачі поглибили базові знання з дисциплін «Академічна мовна культура дослідника», «Методологія і організація наукових досліджень», «Академічне письмо» щодо способів вироблення власного наукового стилю, оформлення і подання результатів наукового дослідження з дотриманням вимог академічної доброчесності. Зміст лекції спрямований на розвиток науково-дослідницької та методологічної культури слухачів.

Висловлюємо велику вдячність лекторам Олені Семеног, Мирославі Вовк, Ользі Фаст за високий професіоналізм, високу наукову культуру, змістовну і надзвичайно корисну лекцію, можливість спілкування та набуття наукового досвіду. Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Наталя БІДЮК