НОВИНИ

Гостьова лекція-дискусія «Професійний розвиток педагога»

12 жовтня 2021 року для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) та третього освітньо-наукового рівня ОНП 011 Освітні, педагогічні науки відбулася гостьова лекція доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки та інноваційної освіті НУ «Львівська політехніка» Мукан Наталії Василівни. Тема гостьової лекції «Професійний розвиток педагога» .

Магістранти та аспіранти у дискусійному форматі оговорювали актуальні проблеми професійної діяльності, професійного становлення та розвитку педагога.

Лекторка ознайомила з основними етапами професійного розвитку педагога, його ролі у процесі реформування освіти та удосконаленні освітнього процесу.

Жваву дискусію викликали питання формальної, неформальної та інформальної освіти педагога.

У ході лекції відбувався обмін думками з наведенням життєвих прикладів щодо особливостей набуття інформального досвіду педагога.

Професорка зосередила увагу на формах оцінювання неформального та інформального досвіду педагога.

На завершення лекції слухачі обговорювали цікаві кейси практичного досвіду і переконалися у життєвій та професійній потребі неперервного професійного розвитку.

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність і компетентність проф. Мукан Н. В. викликали позитивні враження, зацікавленість, відповідну педагогічну рефлексію слухачів. Здобувачі мали змогу задати питання, висловити свої думки, отримати відповіді, а також зробити відповідні висновки.

За інформацією Наталі БІДЮК