НОВИНИ

Інтерактивна онлайн лекція для магістрантів та аспірантів на тему «Планування педагогічного дослідження» (запрошений лектор – д. п. н., проф. Лузан П. Г. )

28 вересня 2021 року в рамках співпраці кафедри з академічною науковою спільнотою відбулась інтерактивна онлайн лекція Лузана Петра Григоровича - доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Лекція проводилася для здобувачів другого (магістерського) та третього (доктора філософії) рівня вищої освіти на тему «Планування педагогічного дослідження».

Професор поділився міркуваннями щодо планування, організації та проведення педагогічного дослідження, зокрема наголосив на таких аспектах:

- обґрунтування актуальності та вибір теми педагогічного дослідження;

- визначення цілей і завдань, етапів при плануванні педагогічного дослідження;

- обґрунтування наукового апарату дослідження;

- методика проведення експерименту педагогічного дослідження.

Магістранти та аспіранти брали активну участь у дискусії і висловлювали свої міркування. Такі лекції суттєво поглиблюють знання здобувачів вищої освіти з правильного вибору теми педагогічного дослідження, організації та планування, сприяють розвитку дослідницької компетентності.

Висловлюємо вдячність Петру Григоровичу за змістовну, інформативну та цікаву лекцію.

Наталя БІДЮК