НОВИНИ

X Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

13 травня 2021 року на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету відбувся X Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». У роботі семінару взяли участь понад 60 компаративістів-дослідників з багатьох регіонів України. Семінар було організовано у співпраці з Відділом зарубіжних систем педагогічної освіти та освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Мета семінару: сприяти розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.

Тематичні напрями роботи семінару:

1. Порівняльна професійна педагогіка та кроскультурні діалоги.

2. Глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих.

3. Стратегії міжкультурної комунікації в освіті.

4. Професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз.

5. Забезпечення якості професійної підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах.

6. Сучасні підходи до навчання іноземних мов і культур.

Робочі мови семінару – українська, англійська.

Форма участі – дистанційна.

Модератори семінару:

Наталя Бідюк - доктор педагогічних наук, професор, директор Центру порівняльної професійної педагогіки, завідувач кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету

НаталяАвшенюк - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Ключові доповіді Інтернет-семінару:

Наталя Авшенюк,доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

«Акредитація як дієвий механізм забезпечення якості вищої педагогічної освіти: міжнародний вимір»

Ярослав Пилинський, кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

«Сучасні механізми забезпечення якості педагогічної освіти та контролю за якістю викладання у США»

Людмила Дяченко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

«Особливості забезпечення якості підготовки вчителів у Німеччині»

МаріаннаМарусинець, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

«Забезпечення якості у закладах вищої освіти Австрії»

Катерина Годлевська, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

«Моніторинг якості вищої освіти: досвід Угорщини»

НадіяПостригач, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

«Проблеми та виклики у процесі забезпечення якості вищої освіти в Туреччині»

Катерина Скиба, доктор педагогічних наук, професор кафедри германської філології та перекладознавства Хмельницького національного університету

«Розвиток різних видів мовленнєвої комунікативної діяльності в умовах онлайн навчання»

Семінар завершився жвавою дискусією між учасниками семінару щодо подальших наукових розвідок у галузі порівняльної професійної педагогіки. Усі доповідачі і учасники наголосили на необхідності підвищення якості освіти та удосконаленні підходів до організації освітнього процесу з урахуванням конструктивних ідей та кращих освітніх практик зарубіжних країн. Особливо приємно відзначити активну участь у дискусії здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Англійська мова і література», а також аспірантів спеціальностей 011, 015 галузі знань 01 «Освіта /Педагогіка».

За результатами роботи семінару підготовлено електронний збірник матеріалів, присвячених актуальним дослідженням у галузі порівняльної професійної педагогіки. Учасники семінару отримали сертифікати і натхнення для подальших наукових пошуків.

Олена Дорофєєва,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації