ENTRIES

Спеціальність 035 ФІЛОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма «Філологія. Прикладна лінгвістика» поєднує поглиблене вивчення іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької як другої іноземної мови) з фаховими лінгвістичними дисциплінами, спрямованими на аналіз, редагування, переклад (зокрема автоматизований) та комп’ютерну обробку текстової інформації в економічному, науково-технічному та інформаційному просторах суспільного життя.

Пропонуємо інтегровану освіту з прикладним спрямуванням, поєднання лінгвістичного та аналітичного мислення, наявність елективних курсів професійного спрямування, орієнтацію навчання на особистий успіх студента та розвиток його навчальної автономії; ефективні заходи активізації та заохочення до пошуково-дослідницької діяльності; можливість брати участь у міжнародних семінарах і вебінарах, студентських програмах обміну.

При вступі на денну форму навчання вступники проходять конкурсний відбір за балами сертифікатів з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МАТЕМАТИКИ або ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, або БІОЛОГІЇ, або ГЕОГРАФІЇ, або ФІЗИКИ, або ХІМІЇ.

Ми в соціальних мережах:

Facebook: https://www.facebook.com/kafedra.pim/

Іnstagram: https://https://www.instagram.com/kafedra.pim/

ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ:

• освітнього рівня “БАКАЛАВР” (4 роки навчання): кваліфікація – бакалавр філології за спеціалізацією Прикладна лінгвістика.

Диплом філолога, лінгвіста, фахівця з інформаційних технологій та інфокомунікацій надає найкращі перспективи працевлаштування в умовах гострої конкуренції на ринку мовно-інформаційних послуг (сфера перекладу, IТ-освіта, PR-технології, медіа, мовний контент).

ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

• Громадянське суспільство

• Вступ до мовознавства

• Основи наукових досліджень

• Інформаційні технології за професійним спрямуванням

• Сучасна українська літературна мова

• Ділова англійська мова

• Основи програмування

• Психологія та комунікації

• Фізичне виховання

ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

• Історія зарубіжної літератури

• Основи прикладної лінгвістики

• Країнознавчий аспект англомовних країн

• Основи комунікативної лінгвістики

• Лексикологія англійської мови

• Практичний курс англійської мови

• Практична граматика (англійська мова)

• Практична фонетика (англійська мова)

• Практичний курс німецької мови

• Теорія і практика перекладу (англійська мова)

• Основи лінгвістичного аналізу тексту

• Стилістика англійської мови

• Історія англійської мови

• Комп’ютерний контент-аналіз тексту

• Практика з інформаційних технологій

• Комп’ютерно-лінгвістична практика

Навчальний план 2020

Філологія. Прикладна лінгвістика 2016

Філологія. Прикладна лінгвістика 2019

Філологія. Прикладна лінгвістика 2020